ALZHEİMER nedir?

Alzheimer Hastalığı; beynin, öncelikle hafıza olmak üzere, tüm bilişsel fonksiyonlarında ilerleyici kayba neden olan ve mikroskopik olarak beyinde anormal protein depolanmasıyla karakterize bir hastalığıdır. Halk arasında “bunama” olarak bilinen “demans”; “hafıza, lisan, aritmetik, karar verme yetisi, dikkat ve diğer bilişsel fonksiyonlarda ilerleyici kayıp” demektir. Her Alzheimer hastası demanslıdır ama, her demans hastası Alzheimer hastası değildir. Çünkü, demansa neden olan onlarca başka hastalık vardır. Alzheimer Hastalığı ise, en sık görülen demans tipidir. Bu nedenle sıklıkla ve kimi zaman yanlışlıkla, Alzheimer hastalığı ile demans terimleri birbiri yerine kullanılmaktadır.

ALZHEİMER BİLEKLİĞİ VE KOLYESİ NEDİR?

Sağlığı ile ilgili risk içeren trafik kazası, bir yerden düşme, travma, darbe alma, akli dengesinde bozulma ve tüm acil durumlarda Epikrizi olan kişi hastalığının önem ve durumuna göre kendi üzerinde; "Epikriz bilekliği, ve kolyesi" taşıyabilir.
Epikriz bileklik ve kolyesi'nde yazılı/saklı olan bu çok önemli bilgi içeren belge bilekliği veya kolyeyi taşıyan kişi açısından hayati önem arzetmektedir.
Gerektiğinde kişinin "ALZHEİMER" olduğunu bildiren bu "Epikriz Bilekliği ve Kolyesi" belirgin renklerde üretilerek kullanıma sunulmuştur.

Bileklik ve kolye üzerinde;

DİKKAT!, ÜNLEM!, GÜVENLİK & SAĞLIK, 112 ACİL SERVİSİ İLGİLENDİRİR!

Şeklinde önem arzeden (isteğe bağlı) terimler de yazılarak üretilir. Kişinin ulaşılabilir durumda 1 veya daha fazla yakınının telefonu ve adresi de ayrıca eklenebilir.

"KİŞİSEL EPİKRİZ (ALZHEİMER) VEYA VARSA BAŞKA ÖNEM ARZEDEN SAĞLIK BİLGİLERİ"

word dosyası olarak "Micro SD Flash Bellek"te bileklik ve kolye içine acil durumlarda bilekliğin veya kolyenin kırılarak içinden çıkartılıp kullanılmak üzere konulabilir.
(Micro SD kartlar cep telefonlarında okunabilir.)
Böylece acil durumlarda dijital ortamda bulunan bu "Kişisel Epikriz Bilgisi" 112 Acil Ekibi veya hastaya müdahale edecek Doktor tarafından bileklik veya kolyeden çıkartılarak dijital ortamda hastanın durumu tam olarak anlaşılır. Gerekli ve doğru müdahale yapılır.

Ayrıca; altarnetif olarak önem arzeden bilgilerin tamamı QR Barkod olarak oluşturularak bileklik üzerine basılır. Akıllı telefonlar ile okutulduğunda kişi bilgisine ve yakınlarına erişim sağlanır.

Dünyanın bir çok ülkesinde acil durumlarda İlkyardım Acil Ekibi veya Polis/Jandarma olay yerinde ilk müdahelelerde kişisel bilgiler içeren bu bilekliğin ve kolyenin olup olmadığına dikkat/kontrol eder. Epikriz Bilekliğinde yazılı veya kayıtlı bilgiler bulunan hastaya müdahele ona göre yapılır.

KAYBOLMA RİSKİ TAŞIYAN TÜRDEN DAİMİ RAHATSIZLIĞI OLANLAR;

Alzheimer hastası olanlar, unutkanlığı olanlar, çocuklarda, ileri yaşta bunama geçirenler, akli denge bozuklukları, bilinç kaybına neden olan hastalığı olan hastalarda kullanımı tavsiye edilir. Mutlaka takip edilmesi ve bilinmesi gereken tüm rahatsızlığı olanların kullanabileceği bir üründür.